Number of the records: 1  

Rechtspflege durch unabhängige Organe oder Institutionen – ein Grundprinzip der Rechtsstaatlichkeit?

 1. Main entry-name Stürner, Rolf (author)
  Title statementRechtspflege durch unabhängige Organe oder Institutionen – ein Grundprinzip der Rechtsstaatlichkeit?
  Translated titleOchrana práv nezávislými orgány či institucemi – základní princip právního státu?
  In Juristen Zeitung. - Jhrg. 72 (2017), Heft 19, s. 905-918
  Subj. Headings Německo
  Právní ochrana
  Demokratický právní stát
  Justice, prokuratura, advokacie, notářství
  Nezávislost
  Nestrannost
  Podjatost
  Instituce
  Rozhodci
  Smírčí orgány
  Mediace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.