Number of the records: 1  

Postih lékaře za neposkytnutí péče za situace, kdy pacient péči odmítá

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPostih lékaře za neposkytnutí péče za situace, kdy pacient péči odmítá : nález ÚS z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16
  AnnotationI v oblasti poskytování zdravotní péče je třeba plně ctít zásadu svobody a autonomie vůle a možnost pacienta odmítnout poskytnutí péče, byť by byla i považována za nezbytnou pro zachování jeho života. Lékaři a další zdravotničtí pracovníci mohou takové osoby přesvědčovat, mohou se snažit je přimět ke změně jejich postoje, pokud je pro ně zjevně škodlivý, ale v konečném důsledku nemohou zabránit realizaci rozhodnutí o odmítnutí péče, které bylo učiněno na základě svobodné a vážné vůle dospělé svéprávné osoby, pouze z toho důvodu, že se domnívají, že toto rozhodnutí danou osobu poškozuje. Proto jedná-li jakákoliv osoba - i lékař - v souladu s těmito pravidly, a potřebnou péči neposkytne s ohledem na nesouhlas svéprávného dospělého pacienta, nemůže spáchat trestný čin neposkytnutí pomoci, neboť by nebyl naplněn jeden z nezbytných znaků trestného činu - protiprávnost jednání. [celý text] Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 4, s. 119
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Lékaři
  Lékařská péče
  Zdravotní péče
  Neposkytnutí pomoci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1