Number of the records: 1  

Ústavní soud České republiky: Neposkytnutí zdravotní péče dospělé svéprávné osobě s ohledem na její nesouhlas není trestným činem

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementÚstavní soud České republiky: Neposkytnutí zdravotní péče dospělé svéprávné osobě s ohledem na její nesouhlas není trestným činem : nález ÚS z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16
  AnnotationPrávní věta: Vyjádří-li dospělá svéprávná osoba nesouhlas s poskytnutím péče lékaře či jiné osoby, je třeba toto přání respektovat. Jiný postup by byl porušením jejího základního práva na respektování její svobodné vůle. Neposkytnutí péče jakoukoli osobou s ohledem na nesouhlas dospělé svéprávné osoby není trestným činem neposkytnutí pomoci, neboť nebyl naplněn jeden z nezbytných znaků trestného činu - protiprávnost jednání. V textu uvedena judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 16, (2017), č. 5, s. 124-125
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1565/14
  Lékaři
  Lékařská péče
  Zdravotní péče
  Neposkytnutí pomoci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1