Number of the records: 1  

Sběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování

 1. Main entry-name Hanych, Monika, (author)
  Title statementSběrné odkazy k judikatuře a využití citační analýzy ke zvýšení transparentnosti rozhodování
  Another responsib. Harašta, Jakub, (author)
  AnnotationPojmy konstantní či ustálená judikatura jsou běžně užívány v české rozhodovací praxi. Navzdory tomu to neznamená, že by byly jasně a jednoznačně definovány. Při jejich užití tedy často není zřejmé, na která konkrétní rozhodnutí soud odkazuje. Je mnohdy téměř nemožné ověřit, zda se citovaná rozhodnutí skutečně věnují stejnému problému jako soudní rozhodnutí, které se na ně odkazuje. Nejednoznačné užívání pojmu konstantní judikatury tak může mít za následek rozšíření nedostatečně odůvodněného názoru do praxe jiných soudů. Proto se autoři zaměřují na problémy s tímto pojmem spojené a navrhují řešení, jak přispět ke zpřehlednění judikatury. Cílem je zvýšit transparentnost používaných sběrných termínů využitím právně-informatického nástroje - citační analýzy. Autoři proto představují vybrané teoretické i praktické metodologické úvahy týkající se citační analýzy, směřující k budoucí praktické aplikaci. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 22/13; nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 420/09; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2127/12; nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 252/04; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS 1769/13; nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 455/05; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 6/05; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. III. ÚS 2030/09; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10; nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03; nález Ústavního soudu ze dne 18. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 526/98; nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 626/06; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 566/05; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. III. ÚS 1275/10; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2011, sp. zn. II. ÚS 727/11; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 1996, sp. zn. IV. ÚS 200/96; nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 1955/15; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09; nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 36/93; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 9/95; nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/96; nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 37/93; nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 5/95.
  In Právník. - Roč. 156, (2017), č. 7, s. 619-634
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 420/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2127/12
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 252/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1769/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 455/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2030/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 403/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 526/98
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 626/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 566/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1275/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 727/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 200/96
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1955/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3168/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/95
  Citační analýza
  Judikatura
  Soudní rozhodnutí
  Transparentnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1