Number of the records: 1  

Vztah školské příspěvkové organizace a jejího zřizovatele

 1. Main entry-name Madej, Martin, (author)
  Title statementVztah školské příspěvkové organizace a jejího zřizovatele
  AnnotationAutor si klade za cíl charakterizovat právní vztah mezi zřizovatelem příspěvkové organizace, kterým je územně samosprávný celek, a touto příspěvkovou organizací, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení. Vedlejším cílem článku je promítnutí uvedeného vztahu do vzájemného postavení ředitele školy a orgánu města, který plní vůči školské příspěvkové organizaci úkoly zřizovatele. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 35/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 12. 1993, sp. zn. I. ÚS 49/93.
  In Správní právo. - Roč. 50, (2017), č. 4, s. 202-217
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/04
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 49/93
  Příspěvkové organizace
  Školství
  Školská zařízení
  Zřizovatelé
  Územní samosprávné celky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.