Number of the records: 1  

Nezohlednění řádně vyhlášeného a vykonatelného nálezu Ústavního soudu při rozhodování soudu o návrhu na zastavení exekuce

 1. Main entry-name Mikmeková, Lucie, (author)
  Title statementNezohlednění řádně vyhlášeného a vykonatelného nálezu Ústavního soudu při rozhodování soudu o návrhu na zastavení exekuce : nález sp. zn. III. ÚS 1224/16 ze dne 15. 11. 2016
  AnnotationV projednávané věci se soud zabýval otázkou vykonatelnosti exekučního titulu (směnečného platebního rozkazu) s ohledem na zrušení třídenní lhůty pro podání směnečných námitek nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ze dne 16. 10. 2012, načež shledal, že vedení exekuce je přípustné a že skutečnost, že "tato lhůta byla o několik let později zrušena nálezem ÚS ČR, nemůže nic změnit na [tomto] závěru". Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1224/16; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 16/12; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. II. ÚS 1882/09; nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2003, sp. zn. I. ÚS 148/02.
  In Komorní listy. - Roč. 9, (2017), č. 2, s. 36
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1224/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1882/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 148/02
  Exekuční titul
  Vykonatelnost exekučního titulu
  Zastavení exekuce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.