Number of the records: 1  

Lidská práva jako diskursivní pojem

 1. Main entry-name Šejvl, Michal, 1974- (author)
  Title statementLidská práva jako diskursivní pojem
  AnnotationAutor se ve svém článku pokouší dokázat, že lidská práva jsou diskursivním pojmem. Po úvodním představení toho, v čem se diskursivní pojmy liší od pojmů klasifikačních, se zaměřuje na tři znaky, které obvykle připisujeme lidským právům - to, že jde o subjektivní práva, nezadatelnost těchto práv (v tom smyslu, že lidská práva nejsou výtvorem státu) a nezcizitelnost (v tom širokém smyslu, že se jich jejich nositelé nemohou vzdát). U prvního znaku se snaží ukázat, že i hospodářská a sociální práva (tak, jak jsou upravena typicky v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech) mohou být "skutečnými" právy, a nikoli pouze právy "manifestními", což demonstruje na příkladu práva na bydlení. Ve druhém případě diskutuje výhody i nedostatky chápání lidských práv jako práv daných pozitivním právem ("legální" práva) a na druhou stranu pojetí lidských práv jakožto práv morálních. V případě třetího znaku nezcizitelnosti argumentuje, že se sice můžeme shodovat na tom, že trvalé a úplné vzdání se subjektivního práva je v rozporu s "podstatou" práva (s výjimkou případu eutanazie), ale v případě dočasných a částečných vzdání se práva je to již diskutabilní. To demonstruje na příkladu práva na lidskou důstojnost, přičemž po představení několika možností, jak lidskou důstojnost chápat, zakončuje, že lidská důstojnost je pravděpodobně také diskursivním pojmem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 17/14 (v textu chybná sp. zn. Pl. ÚS 171/14); usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 53/2000; nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 13/99; nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12.
  In Právník. - Roč. 156, (2017), č. 6, s. 473-500
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 17/14
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 53/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/99
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/12
  Lidská práva
  Právní diskurs
  Subjektivní právo
  Morální hodnoty
  Lidská důstojnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.