Number of the records: 1  

Ústavně konformní výklad § 17 odst. 4 KatZ

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementÚstavně konformní výklad § 17 odst. 4 KatZ : nález ÚS z 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/16
  AnnotationPrávní věta: Osoby, jimž jako oprávněným svědčí skutečný právní stav, potvrzený výsledkem restitučního řízení, mohou uplatněním poznámky spornosti dle § 986 ObčZ u toho, kdo veřejný seznam vede, a podáním žaloby na určení vlastnictví usilovat o výmaz vlastnického práva dosud zapsaných osob, které nemovitosti "nabyly" v rozporu s § 5 odst. 3 VlVzP. Toto řešení dovoluje zabránit výmazu práv těchto osob, aniž by se mohly proti tomu bránit, neboť jako účastníci řízení o žalobě na určení vlastnictví budou jeho výsledkem vázány, a zároveň prosazení práv uvedených oprávněných osob. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/16; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 240-242
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Restituce
  Katastr nemovitostí
  Zápis do katastru nemovitostí
  Poznámka spornosti
  Poznámka spornosti zápisu
  Vlastnické právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1