Number of the records: 1  

Aktuality

 1. Main entry-name Korbel, František, 1976- (author)
  Title statementAktuality : judikatura
  AnnotationAutor informuje mimo jiné o nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15, kterým Ústavní soud zrušil mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, a to s odloženou vykonatelností k 1. 1. 2019. V zamítavém nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3709/16 se ÚS pokusil formulovat pravidla, která by měla přispět k posílení důkazní síly rekognice v trestním řízení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3709/16.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 217
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3709/16
  Zdravotnické prostředky
  Veřejné zdravotní pojištění
  Úhrady ve zdravotnictví
  Rekognice
  Trestní řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1