Number of the records: 1  

Účast na ustavující schůzi není podle ÚS podmínkou vzniku členství v družstvu

 1. Title statementÚčast na ustavující schůzi není podle ÚS podmínkou vzniku členství v družstvu
  AnnotationÚstavní soud ve svém lednovém nálezu odmítl závěr zastávaný obecnými soudy o nezbytné účasti zájemce o členství v družstvu na jeho ustavující schůzi. Tento názor podle ústavních soudců neměl oporu v paragrafech obchodního zákoníku regulujících založení družstva. "Koncepce racionálního zákonodárce vede k závěru, že pokud by účast na ustavující schůzi měla být podmínkou vzniku členství, zákon by ji stanovil výslovně, příp. by adekvátně reguloval jiné podmínky," uvedl v nálezu předseda senátu Ústavního soudu Jan Filip. Obchodní zákoník pro založení družstva předepisoval konání ustavující schůze, nikoliv založení smlouvou. Z toho Ústavní soud dovodil, že souhlas se založením nemuseli vyjadřovat všichni potencionální členové, ale byla dostačující jen určitá většina. Tu ovšem dotčené ustanovení zákoníku přímo nestanovilo. "Z pravidla, že se rozhodnutí přijímalo většinou přítomných, lze kalkulovat, že se počítalo se situací, kdy některý ze zájemců nebyl přítomen," vysvětlil Filip. Platí totiž, že není-li upraveno pravidlo pro usnášeníschopnost členské schůze, použije se obecný princip nutné přítomnosti. To znamená, že pro přijetí rozhodnutí má být vyžadována přítomnost osob, které disponují alespoň 50% hlasů. Trváním na bezpodmínečné účasti na ustavující schůzi by justice zasáhla do práva na soudní ochranu zaručeného LZPS, uzavřel Ústavní soud. [celý text] Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3701/15.
  In Právní rádce. - Roč. 25, (2017), č. 2, s. 36
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3701/15
  Členství v družstvu
  Družstva
  Členové družstva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.