Number of the records: 1  

Ústavné a úniové právo v ochrane základných práv a slobôd (Výslnie a tiene Charty základných práv Európskej únie)

 1. Main entry-name Drgonec, Ján, 1952- (author)
  Title statementÚstavné a úniové právo v ochrane základných práv a slobôd (Výslnie a tiene Charty základných práv Európskej únie)
  AnnotationCharta základních práv Evropské unie přiznává některá základní práva ve větším rozsahu než Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. V takových případech si zaslouží přednost před Úmluvou. Shodný právní účinek se nedá přiznat formulacím, které mají povahu programových ustanovení a které není možné označit za přímo uplatnitelná a vymožitelná základní práva. Zároveň není možné přehlédnout, že v takovýchto případech jde o ustanovení zásad tam, kde se evropská právní kultura dostala dál, kde neformuluje zásady, ale přímo uplatnitelná základní práva s jednoznačně identifikovaným účelem, obsahem i rozsahem definovaným v case law Evropského soudu pro lidská práva i v rozhodnutích vnitrostátních soudů, především soudů ústavních. S požadavkem zdravého rozumu neslučitelná je univerzální přednost Charty před ochranou základních práv přiznaných v ústavách členských států tam, kde ústavy formulují konkrétní základní práva a Charta nabízí zásady základních práv. Odkazy na judikaturu ÚS ČR: nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04; nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08.
  In Justičná revue. - Roč. 69, (2017), č. 1, s. 1-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/08
  Ochrana základních práv a svobod
  Ústavní právo
  Evropské ústavní právo
  Judikatura ESLP
  Listina základních práv EU
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Země Evropské unie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.