Number of the records: 1  

Smluvní pokuta

 1. Main entry-name Krenk, Michal, (author)
  Title statementSmluvní pokuta
  AnnotationTématem článku je smluvní pokuta s ohledem na aktuální právní úpravu včetně nového občanského zákoníku. V úvodu článku jsou řešeny základní otázky tohoto právního institutu. Další část textu se soustředí na určení výše smluvní pokuty a zajištěný závazek. Autor se zaměřuje hlavně na konfrontaci mezi smluvní pokutou a poplatky z prodlení. V textu je upozorněno také na velmi důležitou otázku neadekvátní smluvní pokuty a řešení této situace a vymáhání platby smluvní pokuty. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07.
  In Obchodní právo. - Roč. 26, (2017), č. 3, s. 82-90
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 523/07
  Smluvní pokuty
  Úroky z prodlení
  Náhrada škody
  Moderační právo
  Smluvní vztahy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.