Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Nabytí pozemku zastaveného panelovými domy a dobrá víra nabyvatele. Opuštění nemovitosti podle občanského zákoníku 1950

 1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (author)
  Title statementNejvyšší soud České republiky: Nabytí pozemku zastaveného panelovými domy a dobrá víra nabyvatele. Opuštění nemovitosti podle občanského zákoníku 1950 : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 22. 7. 2015, sp. zn. 22 Cdo 5163/2014; 22 Cdo 910/2015
  AnnotationPrávní věta: Jestliže někdo v době účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. nabýval pozemky zastavěné panelovými domy ve vlastnictví třetí osoby (někoho jiného, než vlastníka pozemku), vyžadovalo zachování obvyklé opatrnosti, kterou bylo možno po každém požadovat, aby se o skutečných poměrech přesvědčil (např. dotazem na vlastníka domu a držitele pozemku); jinak jeho dobrá víra ve vlastnické právo převodce (byla-li vůbec dána) nemohla být objektivní, a tudíž ani chráněná. Nemohlo tak jít o nabytí pozemků od nevlastníka, byť byl jako vlastník evidován v katastru nemovitostí. Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. umožňoval vzdát se vlastnického práva k nemovitosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. I. ÚS 185/05.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 4, s. 149-150
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 185/05
  Nabytí vlastnictví
  Vlastnictví pozemků
  Nabytí nemovitosti od nevlastníka
  Zápis do katastru nemovitostí
  Stavba
  Dobrá víra
  Opuštění nemovitosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1