Number of the records: 1  

Náhrada nákladů řízení

 1. Main entry-name Keisler, Ivo, (author)
  Title statementNáhrada nákladů řízení : odměna advokáta za uplatnění nároku na náhradu újmy u příslušného ústředního správního úřadu
  Another responsib. Lobotka, Andrej, (author)
  Zahumenský, David, (author)
  AnnotationAutoři se věnují otázce náhrady nákladů právního zastoupení, vynaložených na uplatnění nároku na náhradu majetkové či nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, u věcně příslušného ústředního správního úřadu (nejčastěji věcně příslušného ministerstva). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 445/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 8. 2013, sp. zn. III. ÚS 903/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2010, sp. zn. I. ÚS 701/10; nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2013, sp. zn. IV. ÚS 20/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 1619/09; nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 18/01; nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2013, sp. zn. IV. ÚS 3377/12; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 4227/12; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 1430/13.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2017, č. 4, s. 22-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 445/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 903/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 701/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 20/13
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1619/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3377/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4227/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1430/13
  Náklady řízení
  Náhrada nákladů řízení
  Odměny advokátů
  Náhrada újmy
  Ústřední orgány státní správy
  Nesprávný úřední postup
  Škoda způsobená nesprávným úředním postupem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.