Number of the records: 1  

Litispendence a incidenční spor

 1. Main entry-name Belšán, Eduard, (author)
  Title statementLitispendence a incidenční spor
  AnnotationAutor se zabývá problematikou insolvence, incidenčního sporu a překážky věci zahájené, kterou je třeba dle jeho názoru podrobit širšímu zkoumání. Konkrétně se věnuje situaci, kdy insolvenční správce popře vykonatelnou pohledávku přihlášeného věřitele, avšak tento věřitel podá určovací žalobu vůči insolvenčnímu správci dříve, nežli je příslušná žaloba podána insolvenčním správcem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 1710/07; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 468/11.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 3, s. 99-105
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1710/07
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 468/11
  Litispendence
  Incidenční spory
  Insolvence
  Pohledávky
  Věřitelé
  Určovací žaloba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.