Number of the records: 1  

První novela občanského zákoníku - stručný průvodce změnami

 1. Main entry-name Pilík, Václav, 1984- (author)
  Title statementPrvní novela občanského zákoníku - stručný průvodce změnami
  AnnotationDne 30. 12. 2016 byla v ročníku 2016, částce 185 Sbírky zákonů pod číslem 460 vyhlášena první přímá novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a souvisejících předpisů. Původní návrh ministerstva spravedlnosti, prezentovaný jako rychlá a nezbytná novela, doznal během více než dva roky trvajícího legislativního procesu řadu změn. Koncepce vedená především záměrem zavést evidenci svěřenských fondů a přibírající další dílčí změny občanského zákoníku a souvisejících předpisů však zůstala. Autor ve svém článku podává stručný přehled změn (jejich podstaty a důvodu), nikoli jejich podrobnou analýzu a hodnocení; ty lze očekávat, již vzhledem k různorodosti novelizovaných ustanovení, spíše v rámci dalších odborných diskusí nad jednotlivými dotčenými tématy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2006, sp. zn. IV. ÚS 488/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2006, sp. zn. I. ÚS 399/05.
  In Soukromé právo. - Roč. 5, (2017), č. 2, s. 2-8
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 488/05
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 399/05
  Občanský zákoník 2014
  Novelizace
  Způsobilost k právním úkonům
  Právnické osoby
  Plná moc
  Nemovitosti
  Společné jmění manželů
  Rodiče a děti
  Předkupní právo
  Závěť
  Spotřebitelské smlouvy
  Srážky ze mzdy
  Nájem bytu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.