Number of the records: 1  

Odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt podle současné i budoucí právní úpravy

 1. Main entry-name Bražina, Radislav, (author)
  Title statementOdůvodnění rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt podle současné i budoucí právní úpravy
  Another responsib. Jílková, Nikola, (author)
  AnnotationNovela přestupkového zákona v obecnosti přináší zpřehlednění a sjednocení právní úpravy procesních otázek spojených s projednáváním většiny správních deliktů. Nejinak je tomu i v otázce odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce, kde lze z hlediska požadavků na odůvodnění rozhodnutí zaznamenat posun kupředu. Na druhou stranu v souvislosti s novelou čekají v oblasti tvorby odůvodnění na správní orgány i nové výzvy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 3006/15; nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02.
  In Právní rozhledy. - Roč. 25, (2017), č. 2, s. 43-48
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3006/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/02
  Správní delikty
  Rozhodnutí
  Odůvodnění
  Přestupkové právo
  Přestupky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.