Number of the records: 1  

Majetek obce. Restituce

 1. Title statementMajetek obce. Restituce : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4946/2015
  AnnotationPrávní věta: Byly-li ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. splněny všechny podmínky přechodu sporných věcí do vlastnictví obcí, došlo k tomuto právnímu následku bez dalšího (ze zákona), přičemž dodatečné zakotvení zákazu dispozic s předmětným majetkem v § 29 zák. o půdě (ani uplatnění restitučních nároků dle posléze přijatého zákona č. 428/2012 Sb.) nemohlo retroaktivně způsobit jeho opětovné odnětí a zpětný přechod na stát. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07; nález Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2000, sp. zn. I. ÚS 653/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2007, sp. zn. III. ÚS 630/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2011, sp. zn. III. ÚS 2419/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 84/05; nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. I. ÚS 3177/11.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 21, (2017), č. 1, s. 11-15
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 653/99
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 630/06
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2419/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 84/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3177/11
  Majetek obcí
  Restituce
  Vlastnictví
  Vlastnické právo
  Nabytí vlastnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1