Number of the records: 1  

K právní kvalifikaci ujednání odporujících cenovým předpisům

 1. Main entry-name Bakeš, Milan, 1939- (author)
  Title statementK právní kvalifikaci ujednání odporujících cenovým předpisům
  Another responsib. Eliáš, Karel, 1955- (author)
  AnnotationAutoři se zabývají řešením otázek souvisejících s případy smluvních ujednání o úplatě za situace, kdy dohodnutá výše úplaty odporuje regulované ceně. Poukazují na poznatky spojené s měnícími se úpravami v českém právu, v němž se v průběhu století vystřídaly snad všechny možné přístupy k právnímu řešení takového konfliktu. Zvláště upozorňují na nelogičnost právního pravidla § 758 obchodního zákoníku, podle kterého měla při jakémkoli porušení cenové regulace (tedy i při ujednání ceny nižší než nejméně přípustné) platit pro smluvní strany cena přípustná podle cenových předpisů jako maximální. Autoři text uzavírají názorem, že nejpřijatelněji lze tento konflikt řešit zachováním platnosti smlouvy s tím, že ujednání o ceně soud na návrh strany změní tak, aby úplata vyhovovala cenovým předpisům, a určí ji jako spravedlivou. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 39/01; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 24/99; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01; nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 8/02; nález Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2006, sp. zn. I. ÚS 47/05; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 20139, sp. zn. Pl. ÚS 19/13; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2014, sp. zn. I. ÚS 2486/13; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 318/06; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08; nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 6/11.
  In Právník. - Roč. 156, (2017), č. 1, s. 1-19
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/99
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 47/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2486/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 318/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1554/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/11
  Smlouvy
  Cenová regulace
  Ceny
  Nepřiměřeně nízké ceny
  Sjednání nevýhodné ceny
  Spravedlivá úplata
  Volný pohyb zboží
  Volný pohyb služeb
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1