Number of the records: 1  

Vypořádání staveb na pozemku cizího vlastníka

 1. Main entry-name Kadlec, Jakub, (author)
  Title statementVypořádání staveb na pozemku cizího vlastníka
  Another responsib. Hrstka, Josef, (author)
  AnnotationAutoři se zabývají institutem vypořádání neoprávněné stavby zřízené před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na pozemku cizího vlastníka dle § 135c občanského zákoníku z roku 1964 a poté možnostmi ochrany vlastnického práva vlastníka pozemku u stavby původně oprávněné, pro kterou právní titul zanikl (dle § 126 zák. č. 40/1964 Sb., resp. dle § 1042 zák. č. 89/2012 Sb.). Autoři rovněž analyzují možnosti institutu bezdůvodného obohacení a jeho využití při řešení vztahu vlastníka pozemku a vlastníka stavby. Následně vymezují možné právní tituly pro výstavbu stavby na pozemku cizího vlastníka za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb. a zabývají se dělením staveb na stavby neoprávněné a oprávněné. Krátce věnují pozornost i staronové zásadě superficies solo cedit. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 2818/16; nález ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03; nález ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2166/10; nález ze dne 13. 10. 2004, sp. zn. III. ÚS 104/04.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2017, č. 1-2, s. 32-39
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2818/16
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 455/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2166/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 104/04
  Stavby na cizím pozemku
  Stavba
  Neoprávněná stavba
  Pozemky
  Superficiální zásada
  Vlastnické právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.