Number of the records: 1  

ÚS vyhověl stížnosti lékaře potrestaného za neposkytnutí pomoci

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS vyhověl stížnosti lékaře potrestaného za neposkytnutí pomoci
  AnnotationÚstavní soud vyhověl dne 10. ledna 2017 stížnosti lékaře potrestaného podmínkou za to, že neposkytl pomoc matce, která péči výslovně odmítala. Podle Ústavního soudu nelze zdravotní péči poskytovat proti vůli dospělé a svéprávné osoby. Lékaři a další zdravotničtí pracovníci mohou takové osoby přesvědčovat, mohou se snažit je přimět ke změně jejich postoje, pokud je zjevně pro ně škodlivý, ale v konečném důsledku nemohou zabránit realizaci rozhodnutí o odmítnutí péče, které bylo učiněno na základě svobodné a vážné vůle dospělé svéprávné osoby. [celý text] Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2017, č. 1-2, s. 14
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Lékaři
  Lékařská péče
  Zdravotní péče
  Neposkytnutí pomoci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1