Number of the records: 1  

Občanský soudní řád - odstranění či omezení § 127a je chybou, ale jak řešit problém?

 1. Main entry-name Křístek, Lukáš, (author)
  Title statementObčanský soudní řád - odstranění či omezení § 127a je chybou, ale jak řešit problém?
  AnnotationAutor ve svém článku vysvětluje, proč by měl být i v budoucnu součástí právního řádu § 127a občanského soudního řádu. Dále stručně předestírá, jak řešit situace, kdy je ve spise neúměrně mnoho posudků stran sporu s doložkou podle § 127a. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 834/15; nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 3300/07; nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 1999, sp. zn. III. ÚS 87/99.
  In Soudce. - Roč. 19, (2017), č. 1, s. 11-15
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 834/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3300/07
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 87/99
  Občanský soudní řád
  Znalecký posudek
  Soudní znalci
  Doložky znalce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1