Number of the records: 1  

Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku

 1. Title statementÚzemní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku : podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 20. 7. 2016, čj. 52 A 32/2016-126
  AnnotationPrávní věta: Obec není povinna při prodeji nemovitého majetku vždy upřednostnit ekonomicky nejvýhodnější nabídku a může v mezích § 38 a § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodnout, že určitou nemovitou věc prodá i za cenu nižší než obsaženou v nejvyšší nabídce reagující na zveřejněný záměr, pokud má za to, že to je v jejím zájmu, resp. v zájmu občanů obce. Takový postup je ovšem nutno odůvodnit, a to způsobem odpovídajícím okolnostem konkrétního případu, přičemž postačí, budou-li důvody rozhodnutí zastupitelstva obce seznatelné z předkládací (důvodové) zprávy k návrhu příslušného usnesení či z rozpravy předcházející přijetí příslušného usnesení. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02; nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11.
  In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Roč. 14, (2016), č. 12, s. 1153-1156
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1167/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1669/11
  Územní samospráva
  Majetek obcí
  Nemovitosti
  Prodej nemovitostí
  Hospodaření obcí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.