Number of the records: 1  

Územní plánování: záležitosti nadmístního významu v územním plánu

 1. Title statementÚzemní plánování: záležitosti nadmístního významu v územním plánu : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2016, čj. 4 As 88/2016-35
  AnnotationPrávní věta: Při aplikaci § 43 odst. 1 věty druhé stavebního zákona z roku 2006, který umožňuje obcím řešit se souhlasem krajského úřadu v územním plánu záležitosti nadmístního významu neupravené v zásadách územního rozvoje, není důvod činit rozdílu mezi záležitostmi nadmístního významu, jež nemají zároveň republikový význam, a záležitostmi republikového významu vymezenými v politice územního rozvoje. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2013, sp. zn. III. ÚS 1669/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 5/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 22/14.
  In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Roč. 14, (2016), č. 11, s. 1067-1076
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1669/11
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 5/10
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 22/14
  Územní plánování
  Územní rozvoj
  Stavební zákon
  Obce
  Krajské úřady
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1