Number of the records: 1  

Extenzivní výklad pojmu veřejná instituce

 1. Main entry-name Madej, Martin, (author)
  Title statementExtenzivní výklad pojmu veřejná instituce : obchodní společnosti jako povinné subjekty v právu na informace
  AnnotationTématem článku je právo na informace jako právo ústavně garantované, jehož podmínky a provedení stanoví primárně zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Autor v článku přibližuje pojem veřejná instituce, poukazuje na jeho extenzivní výklad, upozorňuje na dvě základní třecí plochy, spojené s dalším rozšiřováním okruhu povinných subjektů (hospodaření s veřejnými prostředky a veřejný účel), a ilustruje přístup obchodních společností s účastí státu nebo územně samosprávných celků s pomocí průzkumu společnosti Otevřená společnost, o. p. s. V textu odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007, sp. zn. I. ÚS 260/06; nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 671/02; nález Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2004, sp. zn. II. ÚS 686/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 29/03.
  In Správní právo. - Roč. 49, (2016), č. 7, s. 409-426
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 260/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 671/02
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 686/02
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 29/03
  Právo na informace
  Svobodný přístup k informacím
  Poskytování informací
  Veřejné instituce
  Veřejné peněžní prostředky
  Obchodní společnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.