Number of the records: 1  

Osoby dotčené v právu na ochranu osobnosti v důsledku zdravotního postižení osoby jim blízké

 1. Main entry-name Balák, František, 1949- (author)
  Title statementOsoby dotčené v právu na ochranu osobnosti v důsledku zdravotního postižení osoby jim blízké : rozsudek NS z 27. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5158/2014
  AnnotationNeoprávněným porušením práva na život (resp. zdraví) s důsledkem závažného postižení jedné fyzické osoby může dojít též k zásahu do práva na soukromí druhé fyzické osoby, jehož součástí je rodinný život zahrnující vztahy mezi manželi i blízkými příbuznými. Takovým blízkým příbuzným může být také sourozenec postižené osoby, který se narodil až po jejím postižení. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 9, s. 287-288
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 517/99
  Právo na ochranu osobnosti
  Ochrana osobnosti
  Právo na život
  Právo na soukromí
  Osoba blízká
  Osoby s postižením
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.