Number of the records: 1  

Expertní výstupy v soudních sporech a arbitrážích

 1. Main entry-name Hlaváč, Jiří, (interviewee)
  Title statementExpertní výstupy v soudních sporech a arbitrážích
  Another responsib. Kramer, Jaroslav, (interviewer)
  AnnotationRozhovor s J. Hlaváčem, partnerem poradenské společnosti TPA, která působí v oblasti daní a auditu. J. Hlaváč popisuje základní vlastnosti znaleckých posudků i řešení situace, kdy si více posudků protiřečí. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 2399/08.
  In Právní rádce. - Roč. 24, (2016), č. 11, s. 36-37
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2399/08
  Soudní spor
  Arbitráž
  Znalecký posudek
  Soudní znalci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1