Number of the records: 1  

Pořízení závěti ve formě, kterou nepřipouští právní řád státu zůstavitele

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementPořízení závěti ve formě, kterou nepřipouští právní řád státu zůstavitele : usnesení NS z 18. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 15/2014
  AnnotationPro aplikaci cizího práva ve smyslu § 18 odst. 2 věty první části za středníkem ZMPS 1963 je nezbytné nejprve zjistit, zda zůstavitel měl relevantní vztah k cizímu státu, na jehož území učinil závěť v odlišné formě, než kterou umožňuje právo státu, jehož byl zůstavitel státním příslušníkem v době pořízení závěti, případně zda měl k pořízení takové závěti na území cizího státu nějaký jiný opodstatněný důvod, či zda tak zůstavitel učinil, aniž by měl jakýkoliv objektivní důvod pro pořízení závěti v jiné formě, než kterou umožňuje právo státu určené podle hraničního určovatele lex patrie. Komentář: Ústavní stížnost vedená pod sp. zn. III. ÚS 2662/15 byla odmítnuta, neboť stěžovatelé dosud nevyčerpali všechny procesní prostředky, které jim zákon k ochraně jejich práv poskytuje. [celý text]
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 372
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2662/15
  Závěť
  Právní forma
  Zůstavitel
  Dědictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.