Number of the records: 1  

Právo znalce vyjádřit se k odvolání proti usnesení o výši znalečného

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPrávo znalce vyjádřit se k odvolání proti usnesení o výši znalečného : nález ÚS z 13. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 3710/15
  AnnotationNevyzve-li soud znalce, aby se vyjádřil k odvolání podanému proti rozhodnutí o přiznání znalečného, odepře mu tím možnost zpochybnit argumenty odvolatele a hájit tak svůj nárok na znalečné. Tímto postupem dochází k porušení práva znalce na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 LPS, jakož i k porušení jeho práva vyjádřit se k prováděným důkazům zaručeného v čl. 39 odst. 2 LPS. [celý text]
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 360
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3710/15
  Soudní znalci
  Znalečné
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1