Number of the records: 1  

Kdy lze de lege lata poškozenému přiznat preventivně-sankční složku přiměřeného zadostiučinění

 1. Main entry-name Janeček, Václav, (author)
  Title statementKdy lze de lege lata poškozenému přiznat preventivně-sankční složku přiměřeného zadostiučinění
  AnnotationAutor ve svém článku vysvětluje, za jakých podmínek je v platném českém civilním právu možné poškozenému přiznat sankční náhradu škody v souladu se zákonem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 27/15; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. III. ÚS 2223/13; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 22, s. 767-774
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 27/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2844/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2223/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Náhrada škody
  Sankční náhrada škody
  Přiměřené zadostiučinění
  Poškozený
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1