Number of the records: 1  

Ústavní soud (opět) k ústavněprávním limitům žalob na vydání bezdůvodného obohacení

 1. Main entry-name Harašta, Jakub, (author)
  Title statementÚstavní soud (opět) k ústavněprávním limitům žalob na vydání bezdůvodného obohacení : IV. ÚS 1532/15
  Another responsib. Loutocký, Pavel, (author)
  Míšek, Jakub, (author)
  Myška, Matěj, (author)
  Slánská, Anna, (author)
  AnnotationZpůsob domáhání se a prokazování bezdůvodného obohacení ze strany kolektivních správců za domněle neoprávněně užité předměty ochrany provozováním rozhlasového vysílání byl opakovaně posuzován Ústavním soudem. V tomto případě se kolektivní správce OSA po provozovatelce kavárny domáhal "zaplacení bezdůvodného obohacení [...] a to za tvrzené užití repertoáru jím zastupovaného v podobě sdělování děl veřejnosti provozováním rozhlasového vysílání dle § 23 autorského zákona. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1532/15; nález Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13; nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2015, sp. zn. III. ÚS 2429/14.
  In Revue pro právo a technologie. - Roč. 7, (2016), č. 13, s. 102-103
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1532/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3076/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2429/14
  Bezdůvodné obohacení
  Vydání bezdůvodného obohacení
  Autorskoprávní ochrana
  Autorské dílo
  Rozhlasové vysílání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.