Number of the records: 1  

Vymáhání bezdůvodného obohacení kolektivními správci a "sdělování díla veřejnosti"

 1. Main entry-name Harašta, Jakub, (author)
  Title statementVymáhání bezdůvodného obohacení kolektivními správci a "sdělování díla veřejnosti" : II. ÚS 2186/14
  Another responsib. Loutocký, Pavel, (author)
  Míšek, Jakub, (author)
  Myška, Matěj, (author)
  AnnotationÚstavní soud v tomto nálezu rozpracoval své předchozí úvahy (II. ÚS 3076/13) ke sdělování díla veřejnosti provozováním televizního či rozhlasového vysílání a vymáhání bezdůvodného obohacení kolektivními správci, potažmo k zásahu do práva na spravedlivý proces dle čl. 36 LZPS. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2015, sp. zn. II. ÚS 2186/14; nález Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13.
  In Revue pro právo a technologie. - Roč. 6, (2015), č. 11, s. 82-83
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2186/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3076/13
  Bezdůvodné obohacení
  Kolektivní správa autorských práv
  Autorské dílo
  Autorskoprávní ochrana
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLVymáhání bezdůvodného obohacení kolektivními správci a "sdělování díla veřejnosti" : II. ÚS 2186/14 (Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015 - plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.