Number of the records: 1  

K požadavkům na soudní přezkum šetření v obchodních prostorách právnických osob

 1. Main entry-name Petr, Michal, 1977- (author)
  Title statementK požadavkům na soudní přezkum šetření v obchodních prostorách právnických osob
  AnnotationV České republice trvá již téměř 15 let spor o to, za jakých podmínek může proběhnout šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v tzv. obchodních prostorách podnikatelů, především právnických osob. Tato debata opět ožívá nejen v souvislosti s novou evropskou i českou judikaturou, ale i s novou právní úpravou, připravovanou specificky pro potřeby řízení v soutěžních věcech. Dopad rozebírané judikatury je však mnohem širší a týká se prakticky všech správních řízení, což však nová legislativa zřejmě nezohledňuje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09; nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 2309/09; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 4397/12.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 12, s. 432-437
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1835/07
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2309/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4397/12
  Právnické osoby
  Podnikatelé
  Podnikání
  Ochrana hospodářské soutěže
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  Soudní přezkum
  Judikatura ESLP
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.