Number of the records: 1  

Přiznání finanční náhrady za majetek zanechaný na území bývalé Podkarpatské Rusi

 1. Main entry-name Rigel, Filip, 1981- (author)
  Title statementPřiznání finanční náhrady za majetek zanechaný na území bývalé Podkarpatské Rusi : nález ÚS z 13. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 3964/14
  AnnotationRestitučními zákony se demokratická společnost snaží alespoň částečně zmírnit následky minulých majetkových a jiných křivd; stát a jeho orgány jsou proto povinny postupovat podle těchto předpisů v souladu s oprávněnými zájmy osob, jejichž újma má být alespoň částečně kompenzována. V podobných případech je namístě zdůraznit i zvláštní postavení, které má justice jako garant hodnot právního státu. Spravedlnost musí být nejen vykonána, ale musí být i vidět, že byla vykonána. Takto, maje na zřeteli účel a smysl restitucí, je třeba vykládat i specialitu restitučních zákonů vůči obecným předpisům, a ne naopak, tedy interpretovat je, pokud něco nestanoví výslovně, vždy v neprospěch restituenta, a to i tam, kde pro vstřícný postup nelze objektivně nalézt žádné překážky. Mnohdy složité restituční řízení nevyvazuje orgány veřejné moci z povinnosti udělat vše pro spravedlivé řešení konkrétního případu. Ministerstvo financí není v oblasti restitucí pouze v pozici ochránce státního majetku, ale i v roli orgánu, který má ve spolupráci s oprávněnými osobami zajistit, aby ústavním a zákonným způsobem byla konkrétní majetková křivda kompenzována.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 7-8, s. 230
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3964/14
  Právo na finanční náhradu
  Náhrada za majetek
  Majetek
  Podkarpatská Rus
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1