Number of the records: 1  

Telekomunikace: směrnice o univerzální službě; právo EU: přímý účinek směrnic

 1. Title statementTelekomunikace: směrnice o univerzální službě; právo EU: přímý účinek směrnic : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 2. 2016, čj. 7 As 131/2013-156
  NotePrávní věty: I. Články 12 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací nebrání tomu, aby byl do čistých nákladů na povinnost poskytování univerzální služby zahrnut "přiměřený zisk" poskytovatele této služby, jejž tvoří míra návratnosti vlastního kapitálu, kterou by požadoval podnik srovnatelný s poskytovatelem univerzální služby vážící, zda bude s přihlédnutím k úrovni rizika službu obecného hospodářského zájmu poskytovat po celou dobu pověření. II. Články 12 a 13 směrnice o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací mají přímý účinek a jednotlivci se jich mohou přímo dovolávat před vnitrostátním soudem ke zpochybnění rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu. III. Pro účely určení výše čistých nákladů na povinnosti univerzální služby poskytované určeným podnikem se směrnice o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací nepoužije na období před přistoupením České republiky k Evropské unii, tj. v rámci období roku 2004 na období od 1. 1. do 30. 4. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97; nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1534/08.
  AnnotationSouvisející judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97; nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1534/08.
  In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Roč. 14, (2016), č. 6, s. 604-619
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 84/94
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 94/97
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 741/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1534/08
  Telekomunikace
  Univerzální služby
  Směrnice EU
  Přímý účinek
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.