Number of the records: 1  

K povaze smlouvy o převodu podílu

 1. Main entry-name Kříž, Josef, (author)
  Title statementK povaze smlouvy o převodu podílu
  AnnotationZ § 207 až 209 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vyplývá, že podíl ve společnosti s ručením omezeným (který není vtělen do kmenového listu) lze převádět (tj. na základě vůle vlastníka přenechat vlastnické právo k podílu jako samostatné věci jinému) pouze k okamžiku účinnosti smlouvy o převodu podílu. Obdobně tomu bylo i před účinností zákona o obchodních korporacích. S ohledem na to, že podíl je nehmotnou věcí, která není nikde evidována s konstitutivními účinky zápisu do takové evidence, je jakýkoliv jiný způsob stěží představitelný. Smlouva o převodu podílu je tedy jedním z klíčových institutů českého práva kapitálových obchodních společností. Autor se v textu věnuje obecné otázce samotné povahy smlouvy o převodu podílu, protože se domnívá, že v tomto ohledu může docházet k nesprávnému směšování obligačního práva s úpravou věcných práv. Související judikatura Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 128/06.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 8 (2016), č. 7-8, s. 202-207
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 128/05
  Obchodní korporace
  Společnosti s ručením omezeným
  Smlouvy o převodu obchodního podílu
  Obchodní podíl
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1