Number of the records: 1  

Omezení vlastnického práva ochrannými pásmy a územními plány v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu

 1. Main entry-name Coufalík, Petr, (author)
  Title statementOmezení vlastnického práva ochrannými pásmy a územními plány v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
  AnnotationPrávní řád je založen na ideji demokratického právního a sociálního státu, který vyjadřuje respekt k ochraně lidských práv, vlastnické právo nevyjímaje. Vlastnické právo není sice neomezitelné, na druhou stranu za zásadní zásah do tohoto práva by měla vlastníkovi náležet náhrada. Autor ve svém článku dokládá, jak se k této problematice staví aktuální problematika. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2004, sp. zn. II. ÚS 482/02; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 652/06; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 13-14, s. 474-480
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 482/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 652/06
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 27/09
  Omezení vlastnických práv
  Ochranná pásma
  Územní plánování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1