Number of the records: 1  

Energetické stavby na cizím pozemku

 1. Main entry-name Hanák, Marek (author)
  Title statementEnergetické stavby na cizím pozemku
  AnnotationNa veřejného ochránce práv se obrací řada osob se stížnostmi na omezení vlastnických práv v důsledku existence energetických staveb, které byly zbudovány ještě před rokem 1989 proti jejich vůli tehdejších vlastníků nemovitostí. Jejich právní nástupci se dožadují finanční kompenzace za omezení vlastnických práv spojených s existencí těchto staveb na jejich pozemku. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 25/04.
  In Právní rádce. - Roč. 24, (2016), č. 6, s. 62-63
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/04
  Energetické stavby
  Energetika
  Vlastnictví nemovitostí
  Vlastnictví pozemků
  Neoprávněná stavba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.