Number of the records: 1  

Verwendung rechtswidrig erlangter Beweismittel im Strafverfahren

 1. Title statementVerwendung rechtswidrig erlangter Beweismittel im Strafverfahren : Prade gg. Deutschland (3.3.2016), Kammer V, Bsw. Nr. 7.215/10
  Translated titlePrade proti Německu, rozsudek pátého senátu z 3. 3. 2016, stížnost č. 7215/10 Použití nezákonně získaných důkazů v trestním řízení
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 25, (2016), Nr. 2, s. 126-128
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Trestní právo
  Hodnocení důkazů
  Dokazování
  Domovní prohlídka
  Právo na spravedlivý proces
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Ochrana obydlí
  Drogy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.