Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Součásti čerpací stanice pohonných hmot. Žaloba na vydání oddělitelné součásti věci. Obsah i rozsah odůvodnění rozsudku

 1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (author)
  Title statementNejvyšší soud České republiky: Součásti čerpací stanice pohonných hmot. Žaloba na vydání oddělitelné součásti věci. Obsah i rozsah odůvodnění rozsudku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4253/2014
  NoteSkladovací nádrže pohonných hmot a výdejní stojany jsou zpravidla součástí čerpací stanice pohonných hmot. Jestliže však účastník řízení tvrdí, že v dané věci jde jen o příslušenství, a toto tvrzení zdůvodní, musí se jím soud zabývat. Žalobce se může domáhat vydání oddělitelné součásti jiné věci. Obsah a rozsah odůvodnění soudního rozhodnutí vychází z individuálních poměrů věci; podle okolností není třeba podrobně reagovat na každý argument účastníků. Požadavky, jež lze klást na soud, pokud jde o vypořádání se s námitkami stran sporu, se do značné míry odvíjejí od pregnantnosti a jasnosti formulace těchto námitek samotných. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2842/10; nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. II. ÚS 519/08; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. II. ÚS 2742/07; nález Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 11, s. 411-413
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2842/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 519/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2742/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3076/13
  Příslušenství věci
  Vlastnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.