Number of the records: 1  

Porušování domovní svobody

 1. Title statementPorušování domovní svobody : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 4 Tdo 350/2015
  NoteJednání pachatele, jenž vnikl do obydlí jiného, k němuž neměl právo bydlení, za použití klíče, který v minulosti získal od oprávněné osoby sice legálním způsobem, ale posléze mu tato osoba vstup do obydlí zakázala a pachatel tento zákaz tímto porušil, naplňuje zákonný znak skutkové podstaty přečinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 2 tr. zákoníku spočívající v překonání překážky, jejímž účelem je zabránit vniknutí do obydlí jiného. Související judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 760/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 449/03.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 68, (2015), č. 3, s. 337-344
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 760/02
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 449/03
  Porušování domovní svobody
  Ochrana obydlí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.