Number of the records: 1  

Rozsudek pro zmeškání - úplný přezkum

 1. Title statementRozsudek pro zmeškání - úplný přezkum
  AnnotationPrvořadým úkolem obecných soudů a smyslem občanského soudního řízení je nalézání hmotného práva a spravedlivé řešení sporu mezi účastníky. Postup odvolacího soudu, který se při volbě mezi meritorním projednáním sporu a pouhým přezkoumáním naplnění podmínek vydání rozsudku pro zmeškání (za situace, což je zásadní, kdy bylo prvoinstanční rozhodnutí možné interpretovat oběma způsoby) přiklonil k úplnému přezkumu, je ústavně konformní. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2015, sp. zn. I. ÚS 1944/15; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. I. ÚS 531/98; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 49/10; nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 22/03; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1685/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 1999, sp. zn. III. ÚS 370/98; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 428/04; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2011, sp. zn. I. ÚS 329/08; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2010, sp. zn. IV. ÚS 377/10; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2011, sp. zn. II. ÚS 2804/10.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2016, č. 4, s. 42-45
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1944/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 531/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 49/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 22/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1685/11
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 370/98
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 428/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 329/08
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 377/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2804/10
  Rozsudek pro zmeškání
  Soudní přezkum
  Ústavnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1