Number of the records: 1  

Zahrnutí věci nepatřící účastníkům do rozsudku o SJM. "Odklon" věci ze SJM. Náklady řízení: zjišťování tarifní hodnoty věci; neaktuální znalecký posudek

 1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (author)
  Title statementZahrnutí věci nepatřící účastníkům do rozsudku o SJM. "Odklon" věci ze SJM. Náklady řízení: zjišťování tarifní hodnoty věci; neaktuální znalecký posudek : usnesení NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 22 Cdo 2209/2015
  Note1. Rozsudek o vypořádání SJM nezakládá vlastnické právo k těm věcem, které jsou v něm uvedeny (a vypořádány) jako jeho součást, nebyly však v době rozhodnutí ve vlastnictví účastníků řízení. 2. Převod společné věci v úmyslu zkrátit SJM je sankcionován relativní neplatností (§ 145 odst. 2 ve spojení s§ 42a ObčZ 1964). 3. Při zjišťování tarifní hodnoty věci, ohledně níž je veden spor, vychází soud z podkladů obsažených ve spisu. Neumožňuje-li obsah spisu takto tarifní hodnotu stanovit, vychází se z toho, že hodnotu sporné věci nebo práva lze zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, a tarifní hodnota se stanoví částkou uvedenou v advokátním tarifu [§ 9 odst. 1 AT, případně ve spojení s § 9 odst. 3 písm. a) AT]. Pro určení tarifní hodnoty nelze použít zjevně neaktuální znalecký posudek. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 544/06; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2849/07; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2008, sp
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 5, s. 159-160
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 544/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2849/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2742/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 571/06
  Společné jmění manželů
  Vypořádání společného jmění manželů
  Vlastnické právo
  Náklady řízení
  Vlastnictví nemovitostí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1