Number of the records: 1  

Procesní postup proti opakované nečinnosti povinného subjektu dle SvInf

 1. Main entry-name Rigel, Filip, 1981- (author)
  Title statementProcesní postup proti opakované nečinnosti povinného subjektu dle SvInf : nález ÚS z 25. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 746/15
  NoteV situaci, kdy povinný subjekt ve smyslu SvInf prokazatelně a dlouhodobě nerespektuje pro něj závazný právní názor svého nadřízeného správního orgánu, resp. dokonce správního soudu, a zůstává při vyřizování žádosti o informace zcela nečinný, již nelze trvat na povinnosti žadatele o informace podávat stížnost na postup povinného subjektu dle § 16a SvInf. S ohledem na ústavní rozměr práva na informace je třeba vykládat procesní předpisy určené k ochraně práv žadatele o informace takovým způsobem, aby byly účinné v praxi. Aplikace třicetidenní lhůty podle § 16a odst. 3 SvInf by proto za výše uvedených okolností představovala nepřiměřené omezení základních práv žadatele o informace a byla v rozporu s jeho právem na soudní ochranu. Při interpretaci SvInf je třeba zvolit ústavně konformní výklad, přičemž je-li k dispozici více možných výkladů, je třeba volit takový, který je příznivější pro realizaci práva na informace.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 5, s. 155
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 746/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3930/14
  Svobodný přístup k informacím
  Právo na informace
  Orgány státní správy
  Nečinnost správního orgánu
  Právo na soudní ochranu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.