Number of the records: 1  

Střet Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v pohledu na současnou právní úpravu dovolání v civilním sporném řízení

 1. Main entry-name Coufalík, Petr, (author)
  Title statementStřet Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v pohledu na současnou právní úpravu dovolání v civilním sporném řízení
  AnnotationAutor se zabývá otázkou dovolání a jeho právní úpravy, především v oblasti přípustnosti dovolání, z pohledu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Obě tyto instituce mají na přípustnost dovolání odlišný názor. Autor si všímá současné právní úpravy dovolání a judikatury Nejvyššího soudu a právní úpravy dovolání z pohledu právní vědy a kriticky hodnotí judikaturu Ústavního soudu. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 354/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 2766/14; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2015, sp. zn. IV. ÚS 402/15; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14; nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 1/03; nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2014, sp. zn. I. ÚS 2723/13; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3782/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1464/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 1092/15; nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3323/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1256/14; nález Ústavního soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 962/14; nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 385/15.
  In Právní rozhledy. - Roč. 24, (2016), č. 6, s. 209-214
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 354/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2766/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 402/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 247/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2723/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3782/11
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1464/10
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3524/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1092/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3323/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1256/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 962/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 385/15
  Dovolání
  Civilní sporné řízení
  Nejvyšší soud
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1