Number of the records: 1  

Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku

 1. Main entry-name Patěk, Daniel, 1977- (author)
  Title statementNad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku
  AnnotationRekodifikace českého soukromého práva přinesla převratné změny v mnoha jeho oblastech. I v oblasti práva proti nekalé soutěži je dle autora stav právní úpravy při bližším ohledání složitější a nová právní úprava postihu nekalé soutěže si bezpochyby zaslouží bližšího zkoumání a úvahy o tom, jaké změny nový občanský zákoník přinesl nebo přinést mohl. Cílem článku je předložit relativně komplexní pohled na aktuální úpravu (především) v občanském zákoníku se zaměřením na změny, možné změny či neuskutečněné změny v regulaci soutěžních praktik. Související judikatura Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 823/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 8 (2016), č. 3, s. 65-80
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 823/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09
  Nekalá soutěž
  Ochrana proti nekalé soutěži
  Dobré mravy
  Protizákonnost
  Delikty
  Trestní odpovědnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1