Number of the records: 1  

Veřejná dražba. Dražba dobrovolná. Předkupní právo. Spoluvlastnický podíl na nemovitosti

 1. Title statementVeřejná dražba. Dražba dobrovolná. Předkupní právo. Spoluvlastnický podíl na nemovitosti : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. března 2015, sp. zn. 21 Cdo 896/2014
  AnnotationPrávní věta: Spoluvlastníku nemovitosti, který nevyužil práva navrhnout soudu vyslovení neplatnosti dražby ve smyslu § 24 odst. 3 zák. č. 26/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), nenáleží vůči vydražiteli nároky z důvodu porušení jeho předkupního práva, jestliže vlastnictví k podílu jiného spoluvlastníka přešlo na vydražitele příklepem ve veřejné dražbě dobrovolné, která byla provedena podle právní úpravy účinné v době od 1. září 2006, aniž by byl vůči poškozenému spoluvlastníku zachován postup podle § 17 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 5/02; nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 20, (2016), č. 1, s. 16-21
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/02
  Veřejná dražba
  Veřejná dobrovolná dražba
  Předkupní právo
  Spoluvlastnictví
  Vlastnictví nemovitostí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1