Number of the records: 1  

Interdisciplinární problematika stíhání trestných činů ve zdravotnictví

 1. Main entry-name Sovová, Olga (author)
  Title statementInterdisciplinární problematika stíhání trestných činů ve zdravotnictví
  Another responsib. Císařová, Dagmar, 1932- (author)
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2006, sp. zn. I. ÚS 321/06.
  In Kriminalistický sborník. - Roč. 60, (2016), č. 1, s. 41-53
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 321/06
  Trestné činy
  Zdravotnictví
  Zdravotní služby
  Informovaný souhlas
  Lékařská mlčenlivost
  Trestní odpovědnost
  Zdravotnické právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1