Number of the records: 1  

Vyjádření vůle obchodních společností k fúzi

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementVyjádření vůle obchodních společností k fúzi : usnesení NS z 19. 6. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3068/2013
  AnnotationTo, zda všechny zúčastněné obchodní společnosti či družstva skutečně vyjádřily zákonem předvídaným způsobem vůli podrobit se procesu fúze sloučením, je rejstříkový soud povinen (v režimu § 200da odst. 1 OSŘ ve znění účinném do 31. 12. 2013) vždy přezkoumat; vady v procesu přeměny (včetně porušení právních předpisů či stanov, jež by mohly vést k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, jímž byla přeměna schválena) již po zápisu přeměny do obchodního rejstříku nemohou být důvodem pro zrušení tohoto zápisu či vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Komentář: Ústavní stížnost byla pod sp. zn. IV. ÚS 2960/2014 odmítnuta, neboť usnesením NS byl zrušen rozsudek odvolacího soudu a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení, nejde proto o rozhodnutí konečné, jímž by bylo rozhodnuto o právech a povinnostech stěžovatele. [celý text]
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 1, s. 21
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2960/14
  Obchodní společnosti
  Fúze
  Obchodní rejstřík
  Zápis do obchodního rejstříku
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1