Number of the records: 1  

Příčinná souvislost mezi žalobou potřebnou k úřednímu povolení a ušlým ziskem

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementPříčinná souvislost mezi žalobou potřebnou k úřednímu povolení a ušlým ziskem : rozsudek NS ze 7. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2863/2014 (SJ 91/2015, C 14354)
  AnnotationPředstavuje-li podání žaloby na plnění překážku pro získání úředního povolení k výkonu určité činnosti žalovaným, není ušlý zisk žalovaného (pro nemožnost vykonávat takovou činnost) v příčinné souvislosti s průtahy v řízení o podané žalobě na plnění. Komentář: Ústavní stížnost byla pod sp. zn. II. ÚS 109/2015 odmítnuta. [celý text]
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 1, s. 21
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 109/15
  Žaloba na plnění
  Průtahy v řízení
  Ušlý zisk
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1